Theomatik?

Theomatik is de uitvinding van 2018! Mensen die moeilijkheden hebben om zelfstandig te eten, zijn geholpen met de Theomatik. 

Theomatik

Photo